2η Πρόσκληση Ιδιωτικών Έργων LEADER/CLLD

Στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) LEADER/CLLD», του Μέτρου 19 - Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020, η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ)  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ– Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.  καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα.

Η συγχρηματοδοτούμενη συνολική δημόσια δαπάνη (Εθνικοί πόροι και ΕΓΤΑΑ) που διατίθεται με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται ενδεικτικά σε 1.500.000,00 €, ενώ τα έργα που θα ενταχθούν θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 30/06/2025.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ:             07/06/2023 και ώρα 13:00
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ:                 30/08/2023 και ώρα 15:00

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 2ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  Σχετικά με εμάς

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1995. Η ίδρυσή της υπαγορεύτηκε από την ανάγκη δημιουργίας ενός αναπτυξιακού μοχλού με ευρεία συμμετοχή φορέων που ευθύνονται για την τοπική ανάπτυξη, και κύριο αντικείμενο την καταγραφή, την έρευνα, την μελέτη και την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής. Η περιοχή ενδιαφέροντος της εταιρίας είναι η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας καθώς και η ευρύτερη περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.


ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Παρακαλούμε για την συμμετοχή σας στο ερωτηματολόγιο για την ιεράρχηση αναγκών στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης  LEADER 2023-2027 Πατήστε εδώ


Στην υπογραφή 4 συμβάσεων με δικαιούχους του προγράμματος CLLD/LEADER της ΠΕ Φλώρινας προχώρησε 
ο Πρόεδρος της 
Αναπτυξιακής Φλώρινας και Πρόεδρος της ΕΔΠ LEADER κ. Βασίλειος Χατζητιμοθέου

Πρόγραμμα CLLD/LEADER