Σχετικά με εμάς

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1995. Η ίδρυσή της υπαγορεύτηκε από την ανάγκη δημιουργίας ενός αναπτυξιακού μοχλού με ευρεία συμμετοχή φορέων που ευθύνονται για την τοπική ανάπτυξη, και κύριο αντικείμενο την καταγραφή, την έρευνα, την μελέτη και την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής. Η περιοχή ενδιαφέροντος της εταιρίας είναι η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας καθώς και η ευρύτερη περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.Στην υπογραφή 4 συμβάσεων με δικαιούχους του προγράμματος CLLD/LEADER της ΠΕ Φλώρινας προχώρησε 
ο Πρόεδρος της 
Αναπτυξιακής Φλώρινας και Πρόεδρος της ΕΔΠ LEADER κ. Βασίλειος Χατζητιμοθέου

Πρόγραμμα CLLD/LEADER