Παρασκευη 2, Οκτωβριου, 2020

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., που βρίσκονται στη διεύθυνση Στεφάνου Δραγούμη 26, 53100 Φλώρινα, την 23η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

ΑΝ.ΦΛΩ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ_2019Πέμπτη 2, Ιουλίου, 2020

Δελτίο Τύπου 

  H ΟΤΔ της Αναπτυξιακής Φλώρινας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. έπειτα από την ολοκλήρωση του συνόλου των διαδικασιών ανακοινώνει την υπογραφή των Αποφάσεων Ένταξης Πράξεων Δημοσίων Παρεμβάσεων της Π.Ε. Φλώρινας, CLLD/LEADER ΠΑΑ 2014-2020 και τον οριστικό πίνακα των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των Αιτήσεων Στήριξης που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης της Υποδράσης 19.2 για Έργα Δημοσίου Χαρακτήρα του ΠΑΑ 2014-2020.

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 02.07.20 Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων Δημοσίων CLLD_LEADER
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΦΛΩ