Δευτέρα 9, Οκτωβρίου 2023
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30 η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Στ. Δραγούμη 26.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣΤετάρτη 7, Ιουνίου, 2023
2η Πρόσκληση Ιδιωτικών Έργων LEADER/CLLD
Στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) LEADER/CLLD», του Μέτρου 19 - Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020, η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ– Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.  καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα.

Η συγχρηματοδοτούμενη συνολική δημόσια δαπάνη (Εθνικοί πόροι και ΕΓΤΑΑ) που διατίθεται με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται ενδεικτικά σε 1.500.000,00 €, ενώ τα έργα που θα ενταχθούν θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 30/06/2025.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ:            07/06/2023 και ώρα 13:00
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ:                30/08/2023 και ώρα 15:00

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 2ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣΤετάρτη 22, Φεβρουαρίου, 2023

Δελτίο Τύπου 
Πρόσκληση σε συναντήσεις διαβούλευσης με σκοπό το σχεδιασμό του νέου προγράμματος LEADER 2023-2027
   Ο Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου Ενημερώνει ότι μετά την πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων για υποβολή προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-77-4.1
«ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER(ΤΑΠ ΤοΚ- ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΟΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ) ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2023-2027 καλεί τους φορείς και τον τοπικό πληθυσμό της περιοχής παρέμβασης σε συναντήσεις διαβούλευσης με σκοπό την κατάρτιση της τοπικής στρατηγικής στο νέο πρόγραμμα LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027.
  •  Κατατεθούμε απόψεις και προτάσεις για την Π.Ε Φλώρινας
  •  Ιεραρχούμε της ανάγκες της περιοχής παρέμβασης
  •  Σχεδιάζουμε μαζί την επομένη μέρα του προγράμματος LEADER
  •  Η γνώμη σας μετράει
Ενημερωτικό φυλλάδιο
Πρόταση Επενδυτικού Σχεδίου Ιδιωτικού Χαρακτήρα
Τετάρτη 5, Οκτωβρίου 2022
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
    Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 29 η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 2 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Στ. Δραγούμη 26.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣΠαρασκευή 8, Οκτωβρίου 2021
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
    Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 29 η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 2 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Στ. Δραγούμη 26.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣΔευτέρα 8, Φεβρουαρίου 2021

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  

   Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., που βρίσκονται στη διεύθυνση Στεφάνου Δραγούμη 26, 53100 Φλώρινα, την 2η Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


Πέμπτη 17, Δεκεμβρίου, 2020


Δελτίο Τύπου
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ CLLD/LEADER 2014-2020
   Στην υπογραφή τεσσάρων νέων συμβάσεων με δικαιούχους του προγράμματος CLLD/LEADER της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας προχώρησε αυτήν την εβδομάδα ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Φλώρινας και Πρόεδρος της ΕΔΠ LEADER κ. Βασίλειος Χατζητιμοθέου. Λαμβάνοντας υπόψιν και τηρώντας αυστηρά όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα λόγω της πανδημίας COVID 19 η υπογραφή των συμβάσεων πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρίας με τους κάτωθι:
  • «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»  το οποίο εκπροσωπήθηκε νόμιμα από τον πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Σάββα Σαπαλίδη για την υλοποίηση των πράξεων: 1. «Γαστρονομική ξενάγηση στη Φλώρινα - Συμπόσιο στις Πρέσπες».  & 2. «Φεστιβάλ Χάλκινων Μπαντών στο Αμύνταιο Φλώρινας». 
  • «ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ»  ο οποίος εκπροσωπήθηκε νόμιμα από τον Δήμαρχο. κ. Παναγιώτη Πασχαλίδη για την υλοποίηση των πράξεων: 1. «Αποκατάσταση και ανακαίνιση του κέντρο Νεότητας Καλλιθέας».   & 2. «Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δήμου Πρεσπών». Δευτέρα 23, Νοεμβρίου, 2020
Δελτίο Τύπου 

Ανακοινώνεται η ένταξη είκοσι ένα (21) έργων ιδιωτικού χαρακτήρα στην Π.Ε Φλώρινας, στα πλαίσια του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020, του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της Αναπτυξιακής Φλώρινας Α.Ε., μετά την έκδοση της σχετικής Απόφασης από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  Δευτέρα 16, Νοεμβρίου, 2020

Δελτίο Τύπου
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ CLLD/LEADER 2014-2020
   Στην υπογραφή τεσσάρων συμβάσεων με δικαιούχους του προγράμματος CLLD/LEADER της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας προχώρησε την προηγούμενη εβδομάδα ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Φλώρινας και Πρόεδρος της ΕΔΠ LEADER κ. Βασίλειος Χατζητιμοθέου. Λαμβάνοντας υπόψιν και τηρώντας αυστηρά όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα λόγω της πανδημίας COVID 19 η υπογραφή των συμβάσεων πραγματοποιήθηκε με τους κάτωθι:
  • «Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»  το οποίο εκπροσωπήθηκε νόμιμα από τον πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Δημήτριο Ηλίαδη για την υλοποίηση των πράξεων:  1. «Προμήθεια Στολών για την Φιλαρμονική του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Φλώρινας με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας και την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία».  &  2. «Προμήθεια επαγγελματικών ηλεκτρικών συσκευών καθώς και εξοπλισμός προβολής και επίπλων για τους παιδικούς σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας». 
  • «ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ»  ο οποίος εκπροσωπήθηκε νόμιμα από τον Δήμαρχο. κ. Άνθιμο Μπιτάκη για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Ανάπλαση παραλιακής Δημοτικής οδού Αγίου Παντελεήμονα Δήμου Αμυνταίου». 
  • «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» η οποία εκπροσωπήθηκε νόμιμα από τον πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Σωσσίδη για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Συνεδριακή Υποδομή Ορεινού Κέντρου Νυμφαίου Κλειστό Κέντρο Ψυχαγωγίας».        
Στο επόμενο διάστημα θα υπογράφουν και οι υπόλοιπες 6 συμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της Αναπτυξιακής Φλώρινας Α.Ε.Δευτέρα 16, Νοεμβρίου, 2020
Δελτίο Τύπου 
     Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) της Αναπτυξιακής Φλώρινας Α.Ε., μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών και την έγκριση υπερδέσμευσης ύψους 601.920,00 € επί του αρχικού ποσού 1.550.000,00€ της 1ης Πρόσκλησης για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER (Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020), ανακοινώνει τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης, όπως αυτά παρουσιάζονται στον ακόλουθο Οριστικό Πίνακα Κατάταξης:
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Παρασκευή 2, Οκτωβρίου, 2020

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  

   Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., που βρίσκονται στη διεύθυνση Στεφάνου Δραγούμη 26, 53100 Φλώρινα, την 23η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

ΑΝ.ΦΛΩ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ_2019
Πέμπτη 2, Ιουλίου, 2020

Δελτίο Τύπου 

  H ΟΤΔ της Αναπτυξιακής Φλώρινας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. έπειτα από την ολοκλήρωση του συνόλου των διαδικασιών ανακοινώνει την υπογραφή των Αποφάσεων Ένταξης Πράξεων Δημοσίων Παρεμβάσεων της Π.Ε. Φλώρινας, CLLD/LEADER ΠΑΑ 2014-2020 και τον οριστικό πίνακα των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των Αιτήσεων Στήριξης που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης της Υποδράσης 19.2 για Έργα Δημοσίου Χαρακτήρα του ΠΑΑ 2014-2020.

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 02.07.20 Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων Δημοσίων CLLD_LEADER
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΦΛΩ