Διοικητικό συμβούλιο


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ


ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ


1. ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2. ΒΟΖΙΝΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ
                  Πρόεδρος Δ.Σ.
                  
                  Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

3. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
                  Διευθύνων Σύμβουλος

4. ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
                  Γραμματέας

5. ΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
                  Μέλος Δ.Σ.