Διοικητικό συμβούλιο


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ


ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ


1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
                  Πρόεδρος Δ.Σ. &                                 Διευθύνων Σύμβουλος
                  
                  Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

3. ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
                  Αναπληρωτής                                    Προέδρου

4. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
                  Γραμματέας

5. ΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
                  Μέλος Δ.Σ.

6. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ                        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                    
                  Μέλος Δ.Σ.

7. ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
                  Μέλος Δ.Σ.