Διοικητικό συμβούλιο


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ


ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ


1. ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2. ΒΟΖΙΝΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ
                  Πρόεδρος Δ.Σ.
                  
                  Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

3. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
                  Διευθύνων Σύμβουλος

4. ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
                  Γραμματέας

5. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
                  Μέλος Δ.Σ.

6. ΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           

                  Μέλος Δ.Σ.